Dołącz do zbiórki na
obroże dla rysi

WESPRZYJ ZBIÓRKĘ NA OBROŻE DLA RYSI

Czy wiesz, że...

przy wsparciu WWF Polska na wolność zostało wypuszczonych 60 rysi?

Koszt jednej obroży to ok. 8 tysięcy złotych

Chcemy założyć je 20 dzikim kotom

Obroża telemetryczna to najskuteczniejszy sposób monitorowania populacji rysia

Ryś otarł się o granicę wyginięcia i w niektórych rejonach pozostaje gatunkiem krytycznie zagrożonym. Od 1995 roku jest objęty ścisłą ochroną gatunkową i został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Coraz gęstsza sieć dróg przecinających lasy i rosnąca presja ze strony człowieka powodują, że rysiom żyje się coraz trudniej, a ich spokój jest permanentnie zakłócany. Obecnie naukowcy mówią o ok. 110 osobnikach zamieszkujących polskie tereny, w tym niespełna 40 w Polsce północno-wschodniej. To za mało, aby ryś nizinny mógł przetrwać w naszym kraju bez pomocy człowieka.

Przeczytaj cały artykuł