PRZEKAŻ 1%

na WWF

Chroń przyrodę, klimat i ginące gatunki.

Wpisz w deklaracji podatkowej:

KRS 0000 160 673

Wysokość 1,5%

Jak obliczyć

Jeżeli wyliczony podatek należny to 1715 zł, 1,5% podatku to 25,70 zł (zaokrąglamy w dół do dziesiątek groszy).

Gdzie wpisać

Należy go wpisać w pole jak na rysunku - obok numeru KRS (0000 160 673)

Wpisz w deklarację KRS Fundacji WWF Polska: 0000 160 673

Częste

Pytania i odpowiedzi

 • Jak mogę przekazać 1,5% na WWF?

  Wystarczy wpisać numer KRS 0000 160 673 rozliczając się za pomocą e-pita, bezpłatnego programu do rozliczania na naszej stronie czy składając papierową wersję deklaracji PIT do Urzędu Skarbowego.

 • Kiedy mogę przekazać 1,5% podatku?

  1,5% podatku przekazujemy w tym samym czasie, gdy rozliczamy się z urzędem skarbowym, czyli w zależności od rodzaju składanego PIT:

  • Do 31 stycznia: PIT-28
  • Do 30 kwietnia: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
  Lub w przypadku korekty do tego zeznania:
  • Do 28 lutego: PIT-28
  • Do 31 maja: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

 • Czy można jednocześnie odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę i przekazać 1,5%?

  TAK, można. Darowizna jest osobnym sposobem wsparcia organizacji.

 • W tym roku otrzymam zwrot nadpłaconego podatku. Czy nie stracę, przekazując 1,5%?

  Nie. Przekazanie 1,5% podatku nie wpłynie na wysokość zwrotu.

 • Kto może przekazać 1,5% podatku?

  % podatku mogą przekazać osoby fizyczne będące:

  • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37);
  • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonalnych (PIT-28)
  • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT-36)
  • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L)
  • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi, kryptowalutami i udziału w spółkach (PIT-38)
  • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39)

 • Emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A, również mogą wesprzeć WWF - wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą oświadczenie na formularzu PIT/OP. Osoby, za które deklarację podatkową składa zakład pracy, aby móc przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP, muszą samodzielnie wypełnić właściwy formularz PIT. Możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP nie mają osoby, których podatek należny jest równy 0 - czyli ulgi są tak duże, że znoszą cały podatek należny.
NA CO FUNDACJA WWF WYKORZYSTA TWOJE 1,5%?
 • Fundacja WWF Polska stara się odbudować populację rysia w Polsce
  Duże drapieżniki
  Ryś, niedźwiedź i wilk to trzy największe drapieżniki żyjące w Polsce. Presja człowieka na środowisko zagraża ich przyszłości - my staramy się odbudować ich populacje.
  Czytaj więcej
 • WWF prowadzi działania zmierzające do odbudowy populacji foki szarej
  Ssaki bałtyckie
  Bałtyk to dom dla fok, morświnów i rzadkich gatunków morskich ptaków. Działamy chroniąc zwierzęta, wspomagając ich relację z rybakami i dbając o cały cenny ekosystem morski.
  Czytaj więcej
 • WWF prowadzi działania na rzecz ochrony lasów i rzek
  Rzeki i lasy
  Czyste lasy i rzeki to nie tylko zadowolone zwierzęta, dla których te obszary są domem. To także zdrowsi ludzie i stabilniejszy klimat. Działamy propagując zrównoważone leśnictwo i chroniąc rzeki przed degradacją.
  Czytaj więcej
 • WWF promuje zieloną energię i działa na rzecz Sprawiedliwej Transformacji energetycznej
  Klimat
  Działalność człowieka wpływa na zmiany klimatu (susze, powodzie, gwałtowne burze) i zatruwa powietrze, którym oddychamy. Aby zatrzymać ten trend promujemy efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii.
  Czytaj więcej