POMAGAM

Polecenie zapłaty

Co to jest Polecenie Zapłaty?

Polecenie Zapłaty jest prostą, bezpieczną i szybką formą regulowania powtarzających się płatności takich jak: abonamenty, składki na ubezpieczenia, rachunki czy wsparcie organizacji pozarządowych.

Od momentu aktywowania Polecenia Zapłaty, transakcję co miesiąc inicjuje WWF i darowizna jest automatycznie przekazywana dla Fundacji. Nasz darczyńca nie musi o nic się martwić.

Wypełniony druk Polecenia Zapłaty możesz do nas odesłać bezpłatnie. Pobierz i wydrukuj kopertę, złóż i wyślij do nas.

Dlaczego Polecenie Zapłaty jest ważne dla WWF?

Projekty ochrony środowiska są długotrwałe, dlatego zachęcamy do regularnego wspierania naszej Fundacji. Nawet niewielka, ale stała pomoc otrzymywana od grona przyjaciół WWF, pozwala nam lepiej realizować nasze projekty.

Dodatkowo Polecenie Zapłaty jest tańszym rozwiązaniem dla Fundacji, ponieważ ograniczamy koszty administracyjne do minimum. Dodatkowo Fundacja posiada pełną przejrzystość transakcji ­– wiemy, który darczyńca przekazał darowiznę, na jaki cel i projekt.

Czy transakcje dokonywane przy pomocy Polecenia Zapłaty są bezpieczne?

Tak. Polecenie Zapłaty funkcjonuje w Polce od około 10 lat i jest standardową usługą bankową. Transakcje dokonywane za pomocą tej płatności są bezpieczne ponieważ:

  • Poprawność działania gwarantowana jest regulacjami prawnymi, w tym ustawą o prawie bankowym.
  • Do rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty wymagana jest zgoda płatnika.
  • Zgoda udzielana jest w 2 egzemplarzach – po jednym dla wierzyciela i banku.
  • Darczyńca może anulować pojedynczą transakcję lub całkowicie zrezygnować z darowizny.
  • Wszystkie transakcje odnotowane są na wyciągu bankowym, który otrzymuje darczyńca.
  • Nad prawidłowym przepływem danych czuwa Krajowa Izba Rozliczeniowa.
  • Darczyńca nie jest narażony na niedogodności osobistego dokonywania przelewów.

Czym różni się Polecenie Zapłaty od zlecenia stałego?

Polecenie Zapłaty jest transakcją inicjowaną przez wierzyciela, a zlecenie stałe to przelew wykonywany przez bank. Przy korzystaniu ze zlecenia stałego istnieje ryzyko opóźnienia wykonania przelewu (np. bank nie zdąży wysłać przelewu na czas). Natomiast po uruchomieniu Polecenia Zapłaty, to wierzyciel realizuje transakcję w dniu płatności i on pilnuje terminu.

Czy Polecenie Zapłaty może być zrealizowane częściowo, gdy np. nie ma wystarczającej ilości środków na rachunku?

Nie ma takiej możliwości, ponieważ Polecenie Zapłaty jest przesyłane w formie elektronicznej. Oznacza to, że transakcja jest realizowana w całości lub w ogóle.

Czy jeśli w jednym miesiącu na koncie nie ma środków, to w następnym zostanie pobrana podwójna kwota?

Nie ma takiej możliwości. Jeśli w danym miesiącu na koncie nie ma środków, to darowizna za ten miesiąc nie zostanie przekazana w ogóle. W kolejnym miesiącu zostanie pobrana tylko darowizna za ten kolejny miesiąc.

Co to jest numer rachunku bankowego w formacie NRB?

Numer rachunku bankowego w formacie NRB, to po prostu 26-cyfrowy numer rachunku bankowego.

 

Dziękujemy Ci za wsparcie działań WWF na rzecz ginących tygrysów. Razem możemy więcej!

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Dziękujemy!

Dziękujemy Ci za wsparcie działań WWF na rzecz ginących tygrysów.
Razem możemy więcej!

Podziel się tą wspaniałą informacją ze znajomymi i poproś także ich o pomoc przyrodzie:

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Dziękujemy!

Wypełniony i podpisany druk przelewu
zanieś do dowolnej placówki(Banku, Poczta, inne),
która go zrealizuje.

Pamiętaj aby po wydrukowaniu druku przelewu, złożyć swój podpis oraz sprawdzić/uzupełnić swoje dane.

Pobierz wypełniony druk przelewu

Podziel się tą wspaniałą informacją ze znajomymi i poproś także ich o pomoc przyrodzie:

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Dziękujemy!

Wypełniony i podpisany formularz wyślij na adres:
Fundacja WWF Polska
ul. Usypiskowa 11
02-386 Warszawa

Pamiętaj aby po wydrukowaniu formularza, złożyć na nim swój podpis oraz uzupełnić wszystkie dane.

Pobierz wypełniony formularz

Podziel się tą wspaniałą informacją ze znajomymi i poproś także ich o pomoc przyrodzie:

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Dziękujemy!

Dziękujemy Ci za wsparcie działań WWF na rzecz ginących tygrysów.
Razem możemy więcej!

Podziel się tą wspaniałą informacją ze znajomymi i poproś także ich o pomoc przyrodzie:

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Płatność Kartą!

Darowizna miesięczna zwana dalej Subskrypcją jest automatycznie przedłużana na koniec każdego okresu subskrypcji tj. co 30 dni. Oznacza to automatyczne obciążanie karty wybraną przez Ciebie kwotą darowizny, co miesiąc. W przypadku braku środków na karcie zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana. W kolejnych miesiącach nie zostanie ona w żaden sposób powiększona.

UWAGA: Aby móc dokonywać tego typu płatności upewnij się że twoja karta [kredytowa/debetowa] nie posiada kwotowych limitów domyslnie ustawionych na 0 PLN.

Szczegółowe informacje na temat Płatności kartą znajdziesz pod adresem:
https://pomagam.wwf.pl/karta

Rezygnuję Pomagam

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Czekamy na Ciebie!

tel. +48 22 848 75 93

email: klub@wwf.pl

AddThis Sharing
Google+
Hide
Show

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Czekamy na Ciebie!

tel. +48 22 848 75 93

email: klub@wwf.pl