POMAGAM

Klauzula

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa; tel. (22) 849 84 69 / 848 73 64; fax (22) 646 36 72; mail: kontakt@wwf.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu i w oparciu o następującą podstawę prawną:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
w celach rozliczeniowych związanych z darowiznami i obsługą osoby Darczyńcyw celach prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnych związanych z działalnością statutową Fundacji WWF Polska na rzecz ochrony przyrody art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda)art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda)
  1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą: banki oraz inne podmioty związane z realizacją i rozliczeniem darowizn, a także dla celów informacyjno-edukacyjnych firmie świadczącej usługi infolinii oraz firmie kurierskiej oraz podmiotom współpracującym z Fundacją WWF Polska w kampaniach i projektach infomracyjno-edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska.
  2. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, realizacja rozliczenia darowizny, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych rozczeń.
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)              prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych

b)             prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt z infolinią WWF Polska 22 848 75 93 lub wysyłając informacje na adres klub@wwf.pl

c)              prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  1. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolone, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

 

 

Dziękujemy Ci za wsparcie działań WWF na rzecz ginących tygrysów. Razem możemy więcej!

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Dziękujemy!

Dziękujemy Ci za wsparcie działań WWF na rzecz ginących tygrysów.
Razem możemy więcej!

Podziel się tą wspaniałą informacją ze znajomymi i poproś także ich o pomoc przyrodzie:

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Dziękujemy!

Wypełniony i podpisany druk przelewu
zanieś do dowolnej placówki(Banku, Poczta, inne),
która go zrealizuje.

Pamiętaj aby po wydrukowaniu druku przelewu, złożyć swój podpis oraz sprawdzić/uzupełnić swoje dane.

Pobierz wypełniony druk przelewu

Podziel się tą wspaniałą informacją ze znajomymi i poproś także ich o pomoc przyrodzie:

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Dziękujemy!

Wypełniony i podpisany formularz wyślij na adres:
Fundacja WWF Polska
ul. M. Gandhiego 3
02-645 Warszawa

Pamiętaj aby po wydrukowaniu formularza, złożyć na nim swój podpis oraz uzupełnić wszystkie dane.

Pobierz wypełniony formularz

Podziel się tą wspaniałą informacją ze znajomymi i poproś także ich o pomoc przyrodzie:

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Dziękujemy!

Dziękujemy Ci za wsparcie działań WWF na rzecz ginących tygrysów.
Razem możemy więcej!

Podziel się tą wspaniałą informacją ze znajomymi i poproś także ich o pomoc przyrodzie:

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Płatność Kartą!

Darowizna miesięczna zwana dalej Subskrypcją jest automatycznie przedłużana na koniec każdego okresu subskrypcji tj. co 30 dni. Oznacza to automatyczne obciążanie karty wybraną przez Ciebie kwotą darowizny, co miesiąc. W przypadku braku środków na karcie zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana. W kolejnych miesiącach nie zostanie ona w żaden sposób powiększona.

UWAGA: Aby móc dokonywać tego typu płatności upewnij się że twoja karta [kredytowa/debetowa] nie posiada kwotowych limitów domyslnie ustawionych na 0 PLN.

Szczegółowe informacje na temat Płatności kartą znajdziesz pod adresem:
https://pomagam.wwf.pl/karta

Rezygnuję Pomagam

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Czekamy na Ciebie!

tel. +48 22 848 75 93

email: klub@wwf.pl

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Czekamy na Ciebie!

tel. +48 22 848 75 93

email: klub@wwf.pl