POMAGAM

Klauzula

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.27.04.016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa; tel. (22) 849 84 69; mail: kontakt@wwf.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: (1) rozliczeniowym związanym z darowiznami i obsługą osoby Darczyńcy oraz (2) informacyjno-edukacyjnym związanym z działalnością statutową Fundacji WWF Polska w oparciu o następujące podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (prawnie uzasadniony interes).
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: banki, operatorzy płatności online i inne podmioty związane z realizacją i rozliczeniem darowizn a także firmy świadczące usługi infolinii, firmy kurierskie oraz podmioty współpracujące z Fundacją WWF Polska w kampaniach i projektach informacyjno-edukacyjnych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, realizacji rozliczenia darowizny, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych; b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać poprzez kontakt z infolinią WWF Polska, tel.: 22 848 75 93 lub wysyłając informację na adres klub@wwf.pl. Przetwarzanie danych dokonane do momentu wycofania zgody pozostaje nadal zgodne z prawem; c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

 

Dziękujemy Ci za wsparcie działań WWF na rzecz ginących tygrysów. Razem możemy więcej!

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Dziękujemy!

Dziękujemy Ci za wsparcie działań WWF na rzecz ginących tygrysów.
Razem możemy więcej!

Podziel się tą wspaniałą informacją ze znajomymi i poproś także ich o pomoc przyrodzie:

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Dziękujemy!

Wypełniony i podpisany druk przelewu
zanieś do dowolnej placówki(Banku, Poczta, inne),
która go zrealizuje.

Pamiętaj aby po wydrukowaniu druku przelewu, złożyć swój podpis oraz sprawdzić/uzupełnić swoje dane.

Pobierz wypełniony druk przelewu

Podziel się tą wspaniałą informacją ze znajomymi i poproś także ich o pomoc przyrodzie:

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Dziękujemy!

Wypełniony i podpisany formularz wyślij na adres:
Fundacja WWF Polska
ul. Usypiskowa 11
02-386 Warszawa

Pamiętaj aby po wydrukowaniu formularza, złożyć na nim swój podpis oraz uzupełnić wszystkie dane.

Pobierz wypełniony formularz

Podziel się tą wspaniałą informacją ze znajomymi i poproś także ich o pomoc przyrodzie:

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Dziękujemy!

Dziękujemy Ci za wsparcie działań WWF na rzecz ginących tygrysów.
Razem możemy więcej!

Podziel się tą wspaniałą informacją ze znajomymi i poproś także ich o pomoc przyrodzie:

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Płatność Kartą!

Darowizna miesięczna zwana dalej Subskrypcją jest automatycznie przedłużana na koniec każdego okresu subskrypcji tj. co 30 dni. Oznacza to automatyczne obciążanie karty wybraną przez Ciebie kwotą darowizny, co miesiąc. W przypadku braku środków na karcie zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana. W kolejnych miesiącach nie zostanie ona w żaden sposób powiększona.

UWAGA: Aby móc dokonywać tego typu płatności upewnij się że twoja karta [kredytowa/debetowa] nie posiada kwotowych limitów domyslnie ustawionych na 0 PLN.

Szczegółowe informacje na temat Płatności kartą znajdziesz pod adresem:
https://pomagam.wwf.pl/karta

Rezygnuję Pomagam

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Czekamy na Ciebie!

tel. +48 22 848 75 93

email: klub@wwf.pl

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Czekamy na Ciebie!

tel. +48 22 848 75 93

email: klub@wwf.pl