Pomóż nam w walce
z suszą

Pomóż w walce z suszą

Czy wiesz, że...

poziom polskich zasobów wodnych należy do najniższych spośród krajów europejskich?

Ten scenariusz jest możliwy

40 zł za kilogram marchewki

Zagrożenie, o którym zapominamy

Temat suszy wciąż jawi się w naszym myśleniu jako pewna abstrakcja, nie wywołuje tyle strachu i emocji jak inne zagrożenia i może to właśnie jest przyczyną opieszałości rządzących w radzeniu sobie z tym problemem. Przed skutkami suszy nikt się nie ukryje. Woda to jeden z najważniejszych surowców naturalnych zapewniających nam istnienie. Największy udział w zużyciu wody ma przemysł – ok. 72%, sektor komunalny wykorzystuje 18% wody, a rolnictwo i leśnictwo 10%*.

Polska ma niskie zasoby wody w porównaniu z innymi państwami Europy (są one ok. 3 razy mniejsze niż średnia w UE). Jeżeli nie zaczniemy wprowadzać zmian systemowych, to sytuacja ta będzie się pogarszać, czego skutki odczuje cały kraj. 2 lata temu straciliśmy na suszy 3,5 mld zł, w zeszłym roku ok. 3 mld zł, jakie straty czekają nas w tym roku?

Przeczytaj cały artykuł