Adoptuj
rysia

Adoptuj rysia

Czy wiesz, że...

kępki włosów na uszach rysi pozwalają im lepiej słyszeć?

O Rysiach

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O RYSIACH

Menu rysia

Rysie zajmują zazwyczaj rozległe terytoria, których  wielkość zależy od zasobności  w pokarm, a w przypadku samców również od obecności samic. W naszej szerokości geograficznej pokarm rysia stanowią głównie sarny, a także większe ssaki kopytne – jelenie (cielęta i łanie), młodociane łosie i dziki. Ważnym uzupełnieniem diety rysia są też mniejsze ssaki – zające, gryzonie (bobry, myszy) oraz ptaki.

Dorosłe rysie to samotniki, które łączą się w pary jedynie na czas godów, przypadających  głównie w marcu. Młode rysie rodzą się w maju lub czerwcu, w liczbie od 1. do 4.  i pozostają z matką aż do następnych godów, gdy w pełni się usamodzielnią. Obserwowane w przyrodzie grupy rysi, to tzw. grupy rodzinne – samica z jednym lub z  dwoma, a bardzo rzadko z trzema młodymi.

Przeczytaj cały artykuł